Allt du behöver veta
om blåbetong

Blåbetong är ett byggmaterial baserat på alunskiffer som användes mellan 1929 och 1975. Det innehåller radium, vilket kan orsaka bildandet av radon när det sönderfaller. Även om blåbetong ofta har en blåaktig ton är detta inte alltid fallet, och det är därför viktigt att kontrollera de byggmaterial som användes vid konstruktionen av äldre hus, särskilt om det finns oro för höga radonhalter i bostaden.

Radon är farligt

Förhöjd radonhalt utgör en potentiell hälsorisk för både dig och din familj. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas ungefär 500 personer varje år av lungcancer på grund av höga radonhalter. För närvarande finns det ungefär 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Även om tillverkningen av detta material upphörde 1975, så fortsatte användningen fram till cirka 1985.

Så ser blåbetong ut

Blåbetong har en porös struktur som påminner om en tvättsvamp och är matt blå i färg. Beroende på produktionsplatsen i landet, kan dess färg variera från matt blå till matt grå. De största förekomsterna av hus och byggnader med blåbetong finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Materialet har använts både i miljonprogrammet och i en- och flerfamiljshus.

Faran med blåbetong

Blåbetong, även kallad blå lättbetong, har blivit utpekad som den största källan till radon bland byggnadsmaterial. Anledningen är att blåbetong innehåller radium som avger radon när det sönderfaller. Blå lättbetong är känt för att avge högre nivåer av radon jämfört med andra byggmaterial och betraktas som en potentiell hälsorisk. Men det är inte automatiskt så att när ett hus innehåller detta material, så leder det till höga radonhalter.

Visste du att blåbetong har en porös struktur
som påminner om en tvättsvamp och är matt blå i färgen.

Radonmätning

Det är endast genom att utföra en radonmätning som man kan upptäcka höga halter av radon. För att få ett tillförlitligt resultat är det rekommenderat att utföra mätningen under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under en period av minst två månader. Att mäta radon är ett enkelt och billig process. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar är den mest tillförlitliga metoden att mäta radon på. En korttidsmätning ger endast rådgivande information om de befintliga radonhalterna och är endast avsedd att användas när det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra en långtidsmätning.

Gammamätning

Blåbetong som orsakar förhöjda radonhalter upptäcks vanligtvis genom en radonmätning. Genom att använda en gammamätare som hålls mot exempelvis en vägg eller annan yta kan man mäta gammastrålningen och därmed fastställa om huset innehåller blå lättbetong. Den radioaktiva betongen avger gammastrålning. Resultatet erhålls direkt. Det är vanligtvis endast vissa delar av huset som är byggda med blåbetong. Det är därför viktigt att fastställa vilka delar av huset som består av materialet.

Gammastrålning

Genom att utföra en gammastrålningsmätning kan man avgöra om byggnaden innehåller blåbetong. Blåbetongen avger strålning som mäts med en gammamätare som placeras mot väggar, golv eller andra ytor i byggnaden. Mätmetoden är snabb och ger omedelbara resultat. Risken för att drabbas av hälsoproblem från gammastrålning beror på flera faktorer:

 • Dos: Ju högre dos, desto större risk.
 • Ålder: Barn är mer känsliga för strålning än vuxna.
 • Hälsa: Personer med vissa sjukdomar, som exempelvis cancer, kan vara mer känsliga för strålning.

Åtgärder

Om man har konstaterat att höga radonhalter beror blåbetong, finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska halterna. Man kan förbättra ventilationen för att öka luftombytet. Man kan använda radontapet vid tapetsering för att minska radoninträngningen. Eller så kan man ta bort materialet som orsakar problemet. Att öka ventilationen är den mest förekommande åtgärden vid höga radonhalter.

Visste du att det idag finns det omkring
400 000 bostäder i Sverige med blåbetong.

Sammanfattning

Blåbetong:

 • Byggmaterial baserat på alunskiffer, använt 1929-1975.
 • Innehåller radium som kan bilda radon.
 • Den kan ha blåaktig ton, men varierar i färg.
 • Användes i ca 400 000 bostäder i Sverige.

Radon:

 • Farlig gas som kan orsaka lungcancer.
 • Blåbetong är den största källan till radon i byggmaterial.
 • Mätning är enda sättet att upptäcka radon.
 • Långtidsmätning med spårfilmsdosor rekommenderas.

Gammamätning:

 • Används för att fastställa om materialet finns.
 • Mäter gammastrålning från betongen.

Åtgärder:

 • Förbättra ventilationen.
 • Använd radontapet.
 • Ta bort blåbetongen.

Viktiga punkter:

 • Materialet kan vara hälsofarligt på grund av radon.
 • Mät radonhalten i ditt hus, speciellt om det har blåbetong.
 • Det finns åtgärder du kan vidta för att minska radonhalterna.