Mäta radon

För att få ett säkert resultat vid mätning av radon bör det göras under eldningssäsongen som sträcker sig från oktober till och med april.

En långtidsmätning under minst 60 dagar mellan 1 oktober och 30 april är det mest pålitliga sättet att mäta radonhalten. Gränsvärdet för radonhalten i inomhusluften är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde i både bostäder och allmänna lokaler.

Cirka 400 000 bostäder i Sverige uppskattas idag ha förhöjda radonhalter i inomhusluften, vilket ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering. Varje år drabbas ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av radon. Radon kan tränga in i våra hem från marken, byggmaterial (blåbetong) och hushållsvatten. Därför är det viktigt att mäta radonhalten regelbundet för att upptäcka eventuella problem.

Att mäta radonhalten är enkelt. Du kan beställa radondosor och placera dem enligt instruktionerna som följer med. När mätperioden är klar skickar du tillbaka dosorna för analys, och efter ungefär en vecka får du besked om det finns förhöjda radonnivåer eller inte.

Det är särskilt viktigt att genomföra en radonmätning vid följande tillfällen:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad
  • Vid renovering eller tillbyggnad
  • Vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • Vid byggande av ett nytt hus
  • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen
  • Om du misstänker att det kan finnas radon i din bostad.