person laying on sofa while reading book

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den kan sippra in i hus genom grunden och utgöra en hälsorisk om den når höga nivåer. Att göra radonmätning i villa är ett enkelt sätt att se till att du och din familj bor i en säker miljö.

Varför mäta radon?

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige som inte orsakas av rökning. Att andas in radon under en längre tid kan leda till allvarliga hälsoproblem som lungcancer. 

Hur går en radonmätning till?

Det finns två typer av radonmätning: korttidsmätning och långtidsmätning.

  • Korttidsmätning: Denna mätning pågår i cirka sju dagar och ger en indikation på den genomsnittliga radonhalten under den perioden.
  • Långtidsmätning: Denna mätning pågår i minst två månader och ger en mer exakt bild av den årliga radonhalten.

Du kan beställa hem ackrediterade radonmätare från företag som är specilaicerade på radon och radonmätning. 

Hur tolkar man resultatet av en radonmätning?

Resultatet av din radonmätning anges i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Folkhälsomyndigheten har fastställt en referensnivå för radon i inomhusluft på 200 Bq/m³. Om din radonhalt överstiger 200 Bq/m³ bör du vidta åtgärder för att sänka den.

Vad kan man göra om man har radon i sin villa?

Det finns en rad åtgärder man kan vidta för att sänka radonhalten i sin villa. Några av de vanligaste åtgärderna inkluderar:

  • Försegla grunden: Det kan hindra radon från att sippra in i huset.
  • Installera en radonsug: Den suger ut radon från under huset.
  • Förbättra ventilationen: God ventilation kan hjälpa till att sänka radonhalten.

Att mäta radonhalten i din villa är en enkel och viktig åtgärd för att skydda din hälsa och din familjs hälsa.

Genom att vara medveten om riskerna med radon och vidta åtgärder för att sänka radonhalten i din villa kan du skapa en säkrare och hälsosammare hemmiljö.